Jak powinna wyglądać strategia lokalnej Polityki Senioralnej? Przykład Strategii Polityki Senioralnej Miasta Pruszkowa.

                                                                                                                                                                                                           Strategia Polityki Senioralnej Miasta Pruszkowa została opracowana w ramach projektu „Profesjonalne i zaangażowane Rady Seniorów na Mazowszu”, realizowanego przy współpracy z Fundacją Dialogu Społecznego oraz wsparciu merytorycznym Fundacji Zaczyn ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności  Społecznej Osób Starszych (ASOS) na lata 2014- 2020. Dokument…

Strategia w minimum czterech krokach

Strategie można budować latami, za duże pieniądze i bez udziału lokalnych środowisk. Proponujemy alternatywny model do realizacji przez facylitatora, efektywnie angażujący mieszkańców i urzędników. Praca przy tworzeniu strategii zakłada 4 spotkania rady z ekspertem po 4-5 godz. Rezultatem procesu prowadzonego metodami aktywizującymi trwającego od 3 do 5 miesięcy jest kompletny dokument strategiczny. I SPOTKANIE Pierwsze…

Musimy tworzyć Strategie Polityki Senioralnej i realizować je międzysektorowo

Z Łukaszem Markiem Pełnomocnikiem ds. Dostępności, Cyfryzacji i Polityki Senioralnej Urzędu Gminy w Wołominie rozmawia Aneta Ganeczko   Wołomińska Rada Seniorów istnieje od września 2014 roku. Zanim przystąpiła do projektu Profesjonalne i zaangażowane Rady Seniorów realizowała już szereg działań. Proszę powiedzieć, co z  wynikami konkursu Senior Wigor?  W ramach tegorocznego  konkursu Senior Wigor Gmina Wołomin otrzymała…

Nadszedł czas na tworzenie Lokalnych Strategii Polityki Senioralnej

Z Katarzyną Tadeusiak-Jeznach ekspertem ds. przygotowania Lokalnej Strategii Polityki Senioralnej rozmawia Aneta Ganeczko   Katarzyno, jesteś doświadczoną ekspertką z zakresu partycypacji społecznej. W ramach projektu Fundacji Dialogu Społecznego i Fundacji Zaczyn – Profesjonalne i zaangażowane Rady Seniorów na Mazowszu wspierasz Rady Seniorów w opracowaniu Lokalnych Strategii Polityki Senioralnej. Tak, mam tę przyjemność pracować nad ważnym…

Czemu Rady Seniorów powinny się sieciować?

Pracujemy,  by twórczo wykorzystać doświadczenie i wiedzę starszych pokoleń i wypracować dobre rozwiązania dla naszych dzieci i wnuków. To na wspólnych spotkaniach przedstawicieli Rady Seniorów  wypracowywane będą  wnioski,  które następnie będą kierowane do właściwych kompetencyjnie instytucji państwa. Rozumiemy, że w jedności możemy więcej dać i również więcej otrzymać – mówi Zdzisław Czerwiński, członek Ogólnopolskiego Porozumienia na rzecz…

Rada bez planu działania to ciało fasadowe

Wraz z powstaniem Rady powstał plan działania, który przerodził się w program – z Krzysztofem Łebkowskim, przewodniczącym Miejskiej Rady Seniorów w Zielonce, rozmawia Aneta Ganeczko.   Panie Krzysztofie, Miejska Rada Seniorów w Zielonce jest najliczniejszą radą mazowiecką uczestniczącą w projekcie Profesjonalne i Zaangażowane Rady Seniorów na Mazowszu. Funkcjonują Państwo od 2014 roku. Jak wyglądał początek…

Dajmy wędkę, pokażmy jak jej używać. Seniorzy złowią rybę sami

Z Romanem Biskupskim, Przewodniczącym Rady Seniorów w Legionowie rozmawia Weronika Piórkowska Rada Seniorów jest potrzebna nam po to, byśmy usiedli do wspólnego stołu i rozmawiali, zarządzali i przede wszystkim koordynowali – mówi Roman Biskupski, przewodniczący Rady Seniorów w Legionowie. Roman Biskupski: Przez wiele lat działalności nauczyłem się, że nie można niczego dawać za darmo. Swoją…

Rada Seniorów z perspektywy Urzędnika Rada może mieć pieniądze i sensownie decydować o ich wydatkowaniu

Miejska Rada Seniorów w Pruszkowie powstała w 2016 roku, a już na rok 2017 udało się jej pozyskać 140 tys. zł na działalność. Pomysł powołania rady seniorów w Pruszkowie narodził się w 2015 r., jednak lokalna społeczność oraz samorząd potraktował go dość sceptycznie. Pojawiły się obawy, że będzie to kolejna grupa w mieście, która nie…

Do Rady poprzez diagnozę i konsultację

Radę Seniorów Dzielnicy Wola tworzy grono osób wyróżniających się zaangażowaniem, otwartością na drugiego człowieka, jak również doświadczeniem w pracy z seniorami oraz na rzecz seniorów – stwierdza Mariusz Budziszewski, zastępca burmistrza Dzielnicy Wola. Jak doszło do powołania Wolskiej Rady Seniorów? Powołanie Wolskiej Rady Seniorów zostało poprzedzone zbieraniem w 2014 roku opinii wśród seniorów na temat…

Rada Seniorów z perspektywy radnej seniorki: Wciągamy seniorów w pracę na rzecz lokalnej społeczności

Działalnością Rady Seniorów pragniemy zachęcić lokalnych seniorów do wyjścia z domów i zaangażowania się w społeczną aktywność – mówi Elżbieta Banasiak, przewodnicząca Rady Seniorów w Górze Kalwaria. Jak ocenia Pani program edukacyjny dot. Rad Seniorów, w którym bierze Pani udział? Na przykładzie Programu Lotnej Szkoły Rad Seniorów, w którym biorę udział od pierwszych zajęć w…

Profesjonalne i zaangażowane Rady Seniorów na Mazowszu

Założenia projektu Fundacja Dialogu Społecznego, przy wsparciu merytorycznym Fundacji Zaczyn, uruchomiła w lipcu 2016 r. działania w ramach  projektu Profesjonalne i zaangażowane Rady Seniorów na Mazowszu.  Realizacja projektu  rozwinęła kompetencje  członków Rad Seniorów pozwalające im na skuteczne działanie na rynku lokalnym oraz zainicjowała wspólne działania w skali województwa, które zaowocowały podpisaniem deklaracji przystąpienia do Porozumienia Mazowsze…

Senior, Obywatel, Radny

Projekt Senior Obywatel Radny realizowany przez Fundację Konwent Samorządowy na rzecz Społeczności III Wieku przy współpracy Fundacji ZACZYN odpowiada na potrzebę udzielenia wsparcia dla 8 Rad Seniorów z terenu Mazowsza, które powstały w ciągu ostatnich dwóch lat. To wsparcie ma na celu wyposażenie Rad w kompetencje, które są niezbędne do pełnienia funkcji, które Rada Seniorów…

Rady Seniorów w Polsce: Podstawa prawna i liczba

Rady Seniorów w Polsce to ciała powstające przy samorządach gminnych, których zadaniem jest wykorzystanie potencjału działających organizacji osób starszych w gminie. Przyspieszony proces powoływania Rad Seniorów w Polsce rozpoczął się we wszystkich województwach po nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym w listopadzie 2013 roku, kiedy dodano do ustawy art. 5c Podstawa prawna Gmina sprzyja solidarności międzypokoleniowej…

To jest właśnie synergia -rozmowa z burmistrzem Dariuszem Zielińskim

To co mnie inspiruje to fakt, że Rada Seniorów w Górze Kalwarii nie myśli tylko o swoim środowisku. Oni myślą międzypokoleniowo. Ich działania nie ograniczają się tylko do społeczności 60+ – mówi Dariusz Zieliński, burmistrz Góry Kalwarii. Weronika Piórkowska: Panie Burmistrzu, spotykamy się w Górze Kalwarii na inauguracyjnym spotkaniu „Lotnej Szkoły Rad Seniorów”. Jak doszło…

Po wyborach do Pruszkowskiej Rady Seniorów

10 lutego 2016 r. odbyły się wybory do Pruszkowskiej Rady Seniorów. Fundacja ZACZYN była partnerem konsultacji społecznych dotyczących powołania Rady i wspierała sam proces wyborczy. Zgodnie ze statutem Rady Seniorów w Pruszkowie, członkami tego ciała mogą zostać wszystkie osoby 60+, które zbiorą minimum 15 podpisów poparcia swojej kandydatury i wystartują w wyborach. W tych zaś…

Kiedy powstają Gminne Rady Seniorów?

  Rozmawiamy z Katarzyną Tadeusiak-Jeznach, która prowadziła konsultacje społeczne dotyczące powstania Rad Seniorów w projekcie „W drodze do Rad Seniorów na Mazowszu”. Prowadziła Pani konsultacje w dwóch bardzo różnych miejscowościach leżących w okolicach Warszawy – gminie wiejskiej Stare Babice leżącej na skraju Puszczy Kampinoskiej, a także w znanym z tężni uzdrowisku Konstancinie-Jeziornie. Jak te gminy…

ABC tworzenie Rad Seniorów

O czym warto pamiętać, zabierając się za tworzenie Rady Seniorów w gminie lub powiecie? Przede wszystkim, że nie ma jednego modelu jej powoływania, a tym bardziej funkcjonowania. Rada to pewnego rodzaju eksperyment społeczny, w którym organy samorządowe i środowiska senioralne sprawdzają swoje możliwości kooperacji i konstruktywnego działania na rzecz najstarszych mieszkańców. Tekst: Przemysław Wiśniewski USTAWA…

Mińsk Mazowiecki też będzie miał Radę

Urząd miasta Mińska Mazowiecki przystąpił do projektu „W drodze do Rad Seniorów na Mazowszu”. Pierwsze spotkanie konsultacyjne dotyczące powołania Rady Seniorów odbyły się w tym mieście w styczniu 2016 roku. Biorą w nich udział przedstawiciele lokalnych organizacji, a także osoby niezrzeszone. Na spotkaniach 12 i 26 stycznia było obecnych łącznie ponad 60 osób, w tym…

Dzieje się w Raciążu i Pruszkowie

9 lutego 2016 r. odbędzie się pierwsze spotkanie Rady Seniorów w Raciążu, natomiast 10 lutego 2016 r. odbędą się powszechne wybory do Rady Seniorów w Pruszkowie. W czasie spotkania w Raciążu zostanie wybrany przewodniczący Rady. Seniorzy, którzy przybędą na wybory w Pruszkowie oddadzą swoje głosy na 21 kandydatów do Rady. Wkrótce relacja z obu wydarzeń.

Tak to zrobili w Prudniku

Przedstawiamy omówienie działania kolejnej dobrze działającej Rady Seniorów. Tym razem Prudnik. Zachęcamy do lektury wywiadu z przewodniczącą Rady oraz krótkiej „metryczki” Rady. – Rozmowa z Reginą Sieradzką – Przewodniczącą Rady Seniorów w Prudniku Rada Seniorów w Prudniku jest jedną z niewielu w Polsce, które powstały z inicjatywy społeczności lokalnej, a nie władz samorządowych. To wy…