Tworzymy Radę Seniorów w Markach!

W ostatnich latach stworzyliśmy kompleksowe projekty, które pozwalają powstawać i profesjonalizować się Radom Seniorów – lokalnym samorządom reprezentującym różne środowiska osób starszych. Dzięki naszym staraniom powstało już kilkanaście Rad, którym pomagamy wyposażyć się w niezbędne do społecznego działania kompetencje tak by mogły samodzielnie rozwijać swoje społecznie użyteczne działania. Cieszymy się, że do grona naszych mazowieckich…

Po wyborach do Pruszkowskiej Rady Seniorów

10 lutego 2016 r. odbyły się wybory do Pruszkowskiej Rady Seniorów. Fundacja ZACZYN była partnerem konsultacji społecznych dotyczących powołania Rady i wspierała sam proces wyborczy. Zgodnie ze statutem Rady Seniorów w Pruszkowie, członkami tego ciała mogą zostać wszystkie osoby 60+, które zbiorą minimum 15 podpisów poparcia swojej kandydatury i wystartują w wyborach. W tych zaś…

Pierwsze posiedzenie Rady Seniorów w Raciążu

9 lutego 2016 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Seniorów w Raciążu (gmina miejska w powiecie płońskim). Na posiedzeniu burmistrz Mariusz Godlewski wręczył radnym seniorom dokumenty mianowania. Następnie członkowie Rady wybrali swojego przewodniczącego i wiceprzewodniczącego i dyskutowali o planach na najbliższe miesiące. Wkrótce czekają ich również szkolenia merytoryczne organizowane przez Fundację Dialogu Społecznego i Fundację…

Mińsk Mazowiecki też będzie miał Radę

Urząd miasta Mińska Mazowiecki przystąpił do projektu „W drodze do Rad Seniorów na Mazowszu”. Pierwsze spotkanie konsultacyjne dotyczące powołania Rady Seniorów odbyły się w tym mieście w styczniu 2016 roku. Biorą w nich udział przedstawiciele lokalnych organizacji, a także osoby niezrzeszone. Na spotkaniach 12 i 26 stycznia było obecnych łącznie ponad 60 osób, w tym…

Stare Babice powołały Radę Seniorów

Podwarszawska gmina Stare Babice będzie miała Radę Seniorów. 16 grudnia Rada Gminy podjęła decyzję o powołaniu senioralnego samorządu. Wieńczy to proces ponad trzymiesięcznych konsultacji społecznych prowadzonych przez facylitatorkę Katarzynę Tadeusiak-Jeznach. Rada Seniorów w Starych Babicach będzie się składała z reprezentantów różnych organizacji senioralnych oraz instytucji samorządowych, co uczestnicy konsultacji uważali za najbardziej zasadne. W najbliższych…

30 uczestników szkolenia w Pruszkowie

W Pruszkowie w grudniu zostaną ogłoszone wybory powszechne do Miejskiej Rady Seniorów. Wszyscy członkowie Rady zostaną wybrani w głosowaniu, w którym będzie mógł wziąć każdy mieszkaniec Pruszkowa w wieku 60 lat. Startować mogą wszyscy seniorzy, którzy zdobędą minimum 15 podpisów pod swoją kandydaturą. Do połowy grudnia kompletne formularze złożyło ponad 20 osób. Dla kandydatów oraz…

Zapraszamy na szkolenie w Pruszkowie

Uprzejmie zapraszamy na szkolenie dla kandydatów do Rady Seniorów w Pruszkowie, otwarte również dla innych osób zainteresowanych kandydowaniem do Rad Seniorów w miejscowościach objętych projektem „W drodze do Rad Seniorów” na Mazowszu. Szkolenie składać się będzie z segmentów prowadzonych przez trzy różne osoby – pracowników organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego. W programie również element…

Rada w Pruszkowie powołana

29 października 2015 r. rada Miejska w Pruszkowie powołała do życia Miejską Radę Seniorów. Za przyjęciem stosowanej uchwały głosowali wszyscy radni obecni na sesji. Radni miejscy zaakceptowali tym samym statut Rady Seniorów, który powstał w wyniku trwających trzy miesiące konsultacji. Miejska Rada Seniorów w Pruszkowe będzie miała do 15 członków wybranych w trakcie spotkania wyborczego. Odbędzie się…

Będzie Rada Seniorów w Pruszkowie

1 października 2015 r, tj. dokładnie w Międzynarodowym Dniu Osób Starszych, odbyło się ostatnie otwarte spotkanie konsultacyjne dotyczące powołania Rady Seniorów w Pruszkowie. Ciało to będzie miało charakter senioralnego samorządu reprezentującego zamieszkałe w Pruszkowie osoby 60+. Debata obywatelska zorganizowana w Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego w Pruszkowie wieńczyła ponad dwumiesięczny proces konsultacji dotyczący kompetencji, kształtu i…

Do 13 osób w Miejskiej Radzie Seniorów w Raciążu

24 września odbyło się trzecie spotkanie dotyczące powołania Miejskiej Rady Seniorów w Raciążu. Zakończyło się ono podjęciem decyzji o powołaniu w mieście senioralnego samorządu. Spotkanie z 24 września było trzecim organizowanym w Raciążu (Powiat Płoński) w ramach projektu „W drodze do Rad Seniorów na Mazowszu” prowadzonego przez Fundację Dialogu Społecznego ze środków Ministerstwa Pracy i…

Będzie Rada Seniorów w Słubicach!

29 września 2015 r. odbyło się spotkanie podsumowujące cykl warsztatów z zakresu projektowania Rady Seniorów w gminie Słubice (Powiat Płocki). W ciągu trzech spotkań w konsultacjach wzięło udział prawie 40 osób reprezentujących lokalne koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Związku Nauczycielstwa Polskiego, Koła Gospodyń Wiejskich oraz gminnych urzędników i burmistrza Pana Krzysztofa Dylickiego. Na…

Po pierwszym spotkaniu w Konstancinie-Jeziornej

Pierwsze spotkanie dotyczące  tworzenia Rady Seniorów  w Konstancinie odbyło się w środę 23 września 2015  w znanej wszystkim Hugonówce. Grupa 40 osób – przedstawicieli różnych środowisk senioralnych z Konstancina dyskutowała o lokalnej Radzie Seniorów.  Każdy z uczestników miał okazję wyrazić swoją opinie -zainteresowanie pomysłem  tworzenia takiego społecznego „ciała” konsultacyjnego lub związane z tym obawy i…