You are here
Home > Zakładamy Rady

Jeśli reprezentujesz lokalne środowisko senioralne lub instytucje publiczną i chcesz, by w Twojej gminie powstała społeczna Rada Seniorów, napisz do nas.

DSC_0457Projekt „W drodze do Rad Seniorów na Mazowszu” to działanie realizowane od czerwca do grudnia 2015 roku, w ramach którego prowadzone były konsultacje społeczne mające na celu stworzenie lokalnych Rad Seniorów w mazowieckich gminach.

 

Projekt polegał na przeprowadzeniu warsztatów, szkoleń oraz konferencji dostarczających lokalnym społecznościom senioralnym oraz samorządowcom wiedzy na temat celów, których realizację mogły podjąć Rady oraz działań, które należało podjąć, by uruchomić działanie efektywnej Rady. Nasi trenerzy i szkoleniowcy w każdej gminie biorącej udział w programie indywidualnie dostosowali się do oczekiwań i specyfiki lokalnej.

W projekcie wzięły udział gminy Babice (powiat warszawski), Raciąż (powiat płoński), Słubice i Drobin (powiat płocki).

Nasze organizacje wspólnie realizują liczne projekty senioralne na Mazowszu – w Warszawie, powiecie płockim, oraz punktowo w innych miejscowościach. Wspierając się wzajemnie prowadzą m. in. trzy lokalne Centra Senioralne, organizują doroczną ogólnopolską Paradę Seniorów, wydają pismo eksperckie Polityka Senioralna.

Projekt „W drodze do mazowieckich Rad Seniorów” finansowany był ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

fiofds-300x167

 

Projekt „W drodze do mazowieckich Rad Seniorów” był realizowany również przez Fundację Dialogu Społecznego przy wsparciu: Fundacji ZACZYN, Stowarzyszenia Nasz Drobin oraz Fundacji Konwent Samorządowy na rzecz Społeczności Trzeciego Wieku.

 

Dodaj komentarz

Top